Sådan guider du brugerne videre

6 gode råd til hvordan du skriver gode, effektive og værdifulde fejl-beskeder, der guider brugerne videre i deres brugerrejse.

Fail fast, fail often?

”Fail fast, fail often” er et velkendt slogan – ja nærmest et mantra - i tech industrien. Og fejl er da også en uundgåelig del af vores hverdag. Ta’ bare et eksempel som den klassiske ’forkert password’-besked. En besked vi vist alle får med jævne mellemrum. Jeg fristes derfor til at sætte spørgsmålstegn ved, hvilken effekt de mange fejlbeskeder har? 

Alle fejlbeskeder er et bump på vejen mod det forbrugerne forsøger at opnå.
Det kan derfor give anledning til stor frustration. En uhjælpsom fejl-besked der ikke motiverer brugerne til at fortsætte, kan i værste tilfælde betyde, at brugerne giver op og stopper deres rejse. 

Jeg har derfor samlet 6 råd til, hvordan du kan nedsætte brugernes stress- og frustrationsniveau, ved at lave mere værdifulde fejl-beskeder.

6 råd til effektive og værdifulde fejlbeskeder

#1: Er fejl-beskeden nødvendig?

Den bedste fejl-besked er; ingen fejl-besked.  

Start derfor med at spørge dig selv, om der overhovedet er behov for en fejl-besked?
Overvej om det er muligt, at redesigne oplevelsen så fejlen ikke opstår og brugeren dermed ikke udsættes for frustrationen.

Hvis du fortsat mener, at der er behov for en fejlbesked, vil de følgende 5 råd guide dig til, hvordan du skriver gode, effektive og værdifulde fejlbeskeder, der motiverer brugeren til at fortsætte.

#2: Forklar, hvad der skete og hvorfor

Mange fejl-beskeder er uklare og giver ikke brugeren en forståelse for, hvorfor fejlen opstod.

Hvis det er muligt, forklar da tydeligt brugeren, hvad der er sket og hvorfor det skete. Dette vil mindske frustrationen, da brugeren for en forståelse for fejlen. Udfordringen er at give den rette forklaring, uden at blive for teknisk. Husk at det er en bruger der skal kunne afkode beskeden og ikke en webudvikler.  

Eksempeler på tekst til error-message for: login failed 

 1. You cannot login to the application
 2. Your password does not match the username  

I eksempel 1 fremgår det ikke, hvorfor brugeren ikke kan logge ind. Vær i stedet mere præcis og fortæl hvad der er galt, som ved eksempel 2.

Dropbox's version af brugervenlig fejlbesked

#3: Forslå, hvad brugeren skal gøre

Efter at have forklaret hvad der gik galt, fortæl da brugerne hvad de kan gøre for at løse problemet. Det kan gøres ved at inkludere et link eller en call to action, der guider brugeren ud af fejlen.  

Eksempel på tekst til error-message for: error (update app) 

 1. Error 
  App is out of date
   
 2. App is out of date 
  Download the newest version to keep (?) 
  Download

Eksempel 1 fortæller brugeren, hvad der er galt, men ikke, hvad brugeren kan gøre for at løse problemet. Det motiverer ikke just brugeren til at fortsætte. Eksempel 2 fortæller derimod både, hvad der er galt – appen skal opdateres -, hvad brugeren kan gøre - downloade den nyeste version – og et link (call to action) der gør det nemt for brugeren, at downloade den nyeste version.

#4: Find den rigtige tone

Det handler ikke kun om hvad du skriver, men også om, hvordan du skriver det og i hvilken tone.  
Du kan skrive med forskellige toner alt efter situationen. Tonen kan være humoristisk, neutral, venlig eller seriøs,
Det handler alt samme om, hvem du skriver til og hvad du skriver om. Tænk på, hvordan vi i dagligdagen varierer vores tone, alt efter om vi snakker med vores venner, forældre eller chef.  

Start med at spørge dig selv: 

 • Hvordan har brugeren det i den konkrete situation? Hvis det er en stresset eller seriøs situation, skal tone afspejle dette. 
 • Vil du rent faktisk sige det direkte til brugeren?

Læs beskeden høj, det kan hjælpe dig med at vurdere om beskeden er passende.  

Eksempeler på tekst med forskellig tonefald til error-messages:

 1. Bad request. Password supplied is invalied.  
 2. That password doesn’t match. Try again?  
 3. Problemo! The password you provided doesn’t match. Wanna try that again?  

Disse 3 eksempler kommunikerer det samme, men tonefaldet er meget forskelligt. Når du skriver din fejl-besked, så skriv det i den tone der passer til konteksten og din målgruppe.

Spotify er gode til at guide deres brugere det giver god UX

#5: Hold det kort og præcis

Fejl-beskeden bør både indeholde information om og hvorfor fejlen opstod samt hvordan den kan løses. Men pas på at fejlbeskeden ikke bliver for lang. Ingen brugere gider læse lange historier om fejlen.

Hold derfor teksten kort og præcis og undgå overflødige ord, det over-kommunikerer problemet.  

Eksempeler på error-message-tekst:

 1. Please enter your email address in format: yourname@example.com 
 2. The email address your entered does not match with required format. Please enter your email address using standard format.  

Eksempel 2 er for langt og kringlet. Det giver ikke brugeren et klart svar på, hvad der er forkert og hvad de skal gøre.

#6: Undgå en teknisk jargon

De fleste brugere er ikke interesseret i de tekniske detaljer af problemet.
Hvis fejl-beskeden indeholder tekniske begreber, kan det give yderligere forvirring. Her er det igen vigtig at huske hvem du skriver til – hvem er din målgruppe?  

Eksempeler på error-messagers for: Network error

 1. Network Error
  The network connection is lost. 
   
 2. Network Error 
  The operation couldn’t be completed (WDGeneralNetworkError error 500) 

Eksempel 1 fortæller brugeren præcis hvad der er galt. Eksemple 2 bruger en for teknisk jargon, der ikke giver brugeren værdifuld viden om problemet.

Forskellen ligger i detaljerne

Forskellen på en god og dårlig brugeroplevelse ligger ofte i detaljerne.
Ved at skrive tydelige fejl-beskeder kan du reducere frustration og hjælpe brugerne med at fortsætte deres brugerrejse.  

Næsten gang du skriver en fejl-besked, bør du derfor følge disse 6 råd:  

 • Er fejl-beskeden nødvendig? 
 • Beskriv, hvad der er sket og hvorfor 
 • Forslå, hvad brugeren nu skal gøre 
 • Find den rigtige tone 
 • Hold det kort og præcis 
 • Undgå en teknisk jargon