PIM Clarification Process

Opdag hvad PIM kan gøre for din forretning

En Clarification Process

Produktdata er hjertet i din virksomhed. De er en afgørende del af fundamentet for en succesfuld webshop. En systematisk og konsekvent tilgang til produktdata kan hjælpe med at få realiseret virksomhedens fulde potentiale på nettet.

En Clarification Process vil hjælpe dig med, at identificere dine største udfordringer i forbindelse med håndteringen af produktdata samt opdage fordelene ved at centralisere din datastruktur. Clarification processen vil afsløre om et nyt PIM-system er det næste naturlige skridt på vejen mod at vækste din forretning.

Udbytte:

 • Anbefalinger til ændringer i jeres processer i forbindelse med implementering af et PIM system
 • Anbefalinger til hvilket PIM system I skal vælge
 • Roadmap for en faseopdelt implementering
 • Licens omkostninger til det anbefalede PIM system og estimerede omkostninger til konsulentydelserne i forbindelse med en evt. implementering
 

Få et klart overblik over:

 • Hvordan du tager ansvaret over din produktinformation
 • Hvordan du går fra manuel håndtering af produktdata til en tidssparende automatisering
 • Hvordan PIM er en del af løsningen og hvilket system der vil opfylde dine krav
 • Omkostningerne ved implementering og udrulning
 • Hvordan Smartpage på bedst mulig vis kan hjælpe dig

De 5 trin

I PIM Clarification Processen gennemgår vi følgende 5 trin

2 trin til PIM Clarification Day er proces

01 - Forretning

Vi starter processen i det store perspektiv. Hvad er din mission, hvordan er du organiseret og hvem er dine kunder? Herefter zoomer vi ind på dine udfordringer i forbindelse med håndteringen af produktdata og efterfølgende hvilke behov et PIM system skal understøtte.

2 trin til PIM Clarification Day er proces

02 - Proces

Vi gennemgår hele processen fra onboarding, oprettelse og ændringer af nye produkter til
hvordan udgåede produkter slettes i systemet.

Baseret på din nuværende arbejdsproces gives et udkast til hvordan din fremtidige arbejdsproces i en PIM optimeret løsning, vil se ud.

3 trin til PIM Clarification Day er Kanaler

03 - Kanaler

Vi identificerer alle outputkanaler, hvor produktinformationen fra e-commerce til POS anvendes. 

For hver kanal defnerer vi:

 1. Kategoristrukturen samt strukturen og følsomheden i markedet
 2. De medietyper der anvendes af kanalerne
 3. De datatyper der anvendes af kanalerne

4 trin til PIM Clarification Day er Data

04 - Data

Efter den overordnede kortlægning, kan vi begynde at designe den faktiske informationsstruktur. Hvordan er dataene struktureret? Hvilken information er nødvendig på de forskellige niveauer? Hvordan kan vi definere validering, datakvalitet og ejerskab af hver produktgruppe?

5 trin til PIM Clarification Day er teknik

05 - Teknik

Hvordan er data flowet organiseret? Vi definerer hvilket system der enten er en kilde eller et mål for informationen og for hvert flow beskriver vi format, type af data, interface, metode, hyppighed og hændelser.  

Det siger kunderne:

”Med de nye automatiserede processer, er vi fire gange mere produktive, med meget mindre tid investeret.
Så simpelt er det.” 

 

”Vi vidste ikke om vi var klar til PIM. Smartpages Clarification Day gav os de nødvendige indsigter til at basere vores investering på.”