Sælg mere med et PIM-system af Lars Bruun 3. april 2019

Kundernes forventninger er skyhøje...

..når de igangsætter deres købsproces på nettet.

De forventer et højt informationsniveau, super let tilgængelighed og gennemsigtighed. Brugerne er mange, men det er udbyderne også - og derfor er konkurrencen ofte meget hård.

Prisen for ikke at have styr på din produktdata kan derfor, i værste fald, være tabt omsætning. Simpelthen fordi dine potentielle kunder ikke kan finde dine produkter hverken på Google eller i din webshop.

Effektiviser vedligeholdelsen af dine produktdata

Er du en virksomhed med et stort produktsortiment, kan det være et omfattende stykke arbejde, at skulle opdatere og vedligeholde alle produkttekster, priser og lignende. Især hvis du sælger på tværs af landegrænser og derfor skal præsentere dine produkter på flere sprog.

Endvidere er der flere og flere virksomheder, der stiller krav til deres leverandører, når der skal leveres produktdata til deres egne systemer, webshops o.lign.

Løsningen er et PIM system.

 

Fordele ved implementering af PIM:

 • Alt dit arbejde med produktdata, er samlet ét sted 
 • Du får mere ensartet data 
 • Du får et stærkere værktøj til håndtering af produktdata 
 • Godt potentiale for større omsætning 
 • Et perfekt udgangspunkt for en omnichannel strategi 
 • En nemmere og hurtigere skalering af din virksomhed på nye markeder
   

PIM = Product Information Management

Product information management er et værktøj der samler alle jeres produktdata ét sted.

PIM-systemet giver dig overblik over dit varesortiment og gør det let at håndtere ændringer i produktdata, der automatisk opdateres på dit website, i dit produktkatalog, på alle prislister, i apps mv.

PIM kan placeres i tæt relation til dit ERP-system og alle de salgskanaler der publicerer dine produktinformationer.

Produktdata kan synkroniseres med oplysninger ERP-systemet og vises i PIM-systemet. Her kan produkter beriges med yderligere tekst, specifikationer, billeder o.lign.

PIM ERP WEB

PIM overtager hvor dit ERP stopper

Oprindeligt var der meningen at ERP-systemet skulle være omdrejningspunktet for alle produktdata. Men med den kraftige stigning i kompleksitet i produktdata, oplever mange virksomheder at deres ERP-system ikke giver den nødvendige fleksibilitet til de nye krav.

Derfor bliver PIM i stigende grad anvendt som en overbygning på ERP-systemet og overtager dermed rollen som omdrejningspunkt for ALLE produktoplysninger - også dem du ikke har i dit ERP endnu!.

 

Sælg mere med PIM

Produktbeskrivelserne er alt afgørende for om Google finder og præsenterer dine produkter før konkurrenterne.

Samtidig er det teksten og billeder der sælger dine produkter, og det er derfor vigtigt at disse er fyldestgørende og opdateret.

Dette sikrer du ved implementering af et PIM system.

Nogle af dine kunder vil  også snart forudsætte, at du kan levere data direkte til deres egne IT-systemer og webshops - dét kan et PIM system også hjælpe dig med.

Fordele ved en tæt PIM & ERP Integration

Et PIM systems vigtigste formål er at indsamle og håndtere store mængder af komplekse produktinformationer med det formål, at effektivt distribuere de oplysninger ud på alle kanaler.

Et ERP-system centraliserer forretningskritisk information og holder bl.a. styr på lagertal, kunderelationer, priser, indkøbsordrer og andre logistiske oplysninger.

En tæt integration mellem PIM & ERP tilbyder en hel række muligheder såsom, at det bl.a. bliver muligt at indsamle og håndtere produktinformationer i god tid før de selvsamme produkter er klar til at blive håndteret i et ERP-system.

Er PIM noget for dig?

Product Information Management er et system og en proces der kommer til at gribe ind i store dele af din forretning og valget af implementering af PIM er derfor en strategisk beslutning.

Du får stor glæde og mange fordele ved at implementere PIM, hvis du oplever nogle af følgende:

 • Udfordringer med at holde styr på og indsamle dine produktdata
 • Kvaliteten af dine data er ikke tilfredsstillende;
 • Det tager lang tid, at samle data og få dem ud til f.eks. kunder,webshops og kataloger.
 • Der er meget manuelt arbejde med at distribuere dine data ud i kanalerne
 • Der er aldrig data nok – altid noget der mangler
 • Det er en udfordring at få data hurtigt ud til forskellige markeder og på forskellige sprog

Mangler ét værktøj til at håndtere alt ovenstående - "single point of truth"

Mød forfatteren bag Er du klar til en dialog om PIM i din virksomhed? Så tag fat i mig.

Lars Bruun
Senior Advisor PIM & eCommerce

Smartpage forhandler PIM fra...